Huis uit na overlijden partner? Niet/wel over nadenken?

De zorg voor uw gezin staat centraal in uw leven. Dat betekent dat u zich ook realiseert wat de financiële situatie is van uw gezin als u zou overlijden. Of denkt u daar liever niet over na?

Samen geld verdienen en samen de taken in gezin en huishouden doen. Dat is hoe het in de meeste moderne Nederlandse families geregeld is. Hoe de verdeling tussen werk, zorgtaken en huishouden precies verdeeld is, verschilt per gezin. Maar duidelijk is dat als een van de ouders uitvalt, de hele keten ontwricht raakt. Overlijdt degene met het hoogste inkomen, dan heeft dat direct grote financiële gevolgen. Overlijdt degene die zich het meest met de kinderen en het huishouden bezighield, dan moet er meer voor die taken betaald worden. En ook dat raakt de portemonnee.

Leefstijl wijzigen
Uit een recent onderzoek van PanelWizard blijkt dat 60% van de Nederlanders er financieel aanzienlijk op achteruit gaat als de partner overlijdt. Bijna de helft (45 procent) kan de huur of hypotheek van de woning niet meer betalen en ruim een derde moet zijn leefstijl drastisch wijzigen om financieel rond te komen. Toch toont hetzelfde onderzoek ook aan dat 43 procent van de Nederlanders liever niet nadenkt over de financiële situatie die ontstaat als een van de partners overlijdt.

Gesprek niet uit de weg gaan
Overlijden van een van de ouders is een enorme emotionele klap voor de nabestaanden. Als dan ook nog de financiële impact zeer groot is, verergert dat de spanning en het leed. Ga daarom een gesprek over dit risico niet uit de weg en neem contact op met ons kantoor. Wij gaan na hoe u kunt zorgen voor financiële zekerheid voor uw nabestaanden. Met een overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld, is er een eenmalige uitkering waardoor de woonlasten geruime tijd betaalbaar blijven. Een verhuizing hoeft dan niet gevreesd te worden. En een uitvaartverzekering vergoedt de kosten van de uitvaart. Ook dat geeft rust in moeilijke tijden.

Door | 2016-10-18T15:15:58+00:00 1 september 2016|Verzekeringen|0 reacties