Kind op komst. Roze wolken en nuchtere cijfers!

De reden om voor kinderen te kiezen is een gevoelsmatige. U verheugt zich op uw rol als ouder, de band met een kind en de gezelligheid van een gezin. Maar het is goed om ook naar de financiële aspecten van gezinsuitbreiding te kijken.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kost één kind gemiddeld 17 procent van het besteedbaar inkomen, twee kinderen 26 procent, drie kinderen 33 procent en vier kinderen 40 procent. Die kosten zitten onder meer in extra boodschappen, kleding, schoenen, hoger energie- en waterverbruik, uitstapjes en vakanties, kinderopvang, school- en studiekosten. Gaat een van u minder werken? Dan is er minder geld en drukken de kosten van een kind sterker op uw budget.

Financiële ondersteuning
Gelukkig zijn er verschillende vormen van financiële ondersteuning voor ouders. Zo heeft u recht op kinderbijslag tot uw kind 18 jaar is. Gezinnen tot een bepaald inkomen kunnen bovendien een kindgebonden budget krijgen. En als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Ouderschapsverlof
Als werkende ouder heeft u verder recht op ouderschapsverlof: u mag totdat uw kind 8 jaar is tijdelijk minder werken om te zorgen voor uw kinderen. Dat ouderschapsverlof is voor eigen rekening, de opgenomen uren krijgt u niet doorbetaald. Maar misschien is uw werkgever bereid (een deel van) het ouderschapsverlof te betalen. Vraag dan ook na of uw pensioenopbouw wel volledig doorloopt.

Verzekeren en sparen
Er zijn ook enkele verzekeringszaken die geregeld moeten worden. Uw kind moet op verschillende polissen worden bijgeschreven, bijvoorbeeld de zorgverzekering. En denkt u ook na over de gevolgen van het gezinsinkomen als een van u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt? En is er financiële ruimte om te sparen voor dure studiekosten in de toekomst?

Wat moet er gewijzigd worden?
Krijgt u gezinsuitbreiding? Neem dan contact op met ons kantoor om te bespreken wat de financiële gevolgen zijn, welke wijzigingen in uw verzekeringspakket wenselijk of noodzakelijk zijn en hoe u een mooi spaarpotje realiseert voor uw kind.

Door | 2016-10-18T15:15:00+00:00 1 september 2016|Verzekeringen|0 reacties